Montering af fibercement

Når du skal montere produkter af fibercement som eksempelvis facadeplader eller anden type beklædning, er der et par ting, du skal holde dig for øje. Monteringsmetoden varierer naturligvis, alt efter hvilket specifikt produkt der er tale om, men nogle ting har pladerne af fibercement tilfælles.


Eksempelvis skal en facade bestående af en form for fibercement altid monteres som en ventileret facade. En ventileret facade fungerer som en regnskærm, der forhindrer kraftig slagregn og andre vejrmæssige påvirkninger i at nå de bagvedliggende dele af konstruktionen som eksempelvis isoleringen. Derudover kan en ventileret facade dække kuldebroer og reducere varmetab, især når den monteres på ældre bygninger.

Sådan skaber du ventilation ved montering af fibercement

For at skabe ventilation i facaden skal monteringen af fibercement ske med en forskalling. Den præcise opbygning af forskallingen og placeringen af forskallingsbrædderne afhænger af både typen af fibercement og dimensionerne på den bygning, pladerne skal monteres på. Ofte vil der være tale om en forskalling på minimum 22 cm, men husk altid at læse monteringsvejledningen til det fibercementprodukt, du skal i gang med at montere.

Giv plads til pladernes naturlige bevægelser

Ligesom mange andre byggematerialer har fibercement en naturlig fugt- og temperaturbevægelse. Pladerne vil ikke bevæge sig meget, men alligevel nok til, at det er nødvendigt med huller i overstørrelse. Sørg også for ikke at overspænde skruerne ved montering, da det også kan være med til at hindre pladernes fri bevægelse.

Indholdsfortegnelse