Fugt & radonsikring

Byggematerialer

Alle priser er i DKK ekskl. moms

Produktkategorier

Kantlister

12,45 kr.

PF Murpap 2000

71,65 kr.744,85 kr.

Radonspærre/Murfolie 50 m/rll.

159,15 kr.

RF Murpap 333 10m/rll.

65,60 kr.158,50 kr.

Søm og brikker

74,80 kr.

Ventidrain Grundmursplader sort

387,00 kr.928,80 kr.

Alle former for bygninger skal beskyttes mod fugt og radon. Der findes materialer inden for både radonsikring og fugtsikring.

Med valg af de rette materialer, kan du få en mere sikker og langtidsholdbar fugtsikring og radonsikring af dine bygninger:

• Produkter der sikrer optimal fugtsikring af bygninger
• Undgå radon ved at vælge produkter, der beskytter alle typer af bygninger
• Produkter der sikrer både vandtætning og fugtsikring

Radonsikring
Radon er en radioaktiv luftart, som findes nede i jorden. Radon udløser en radioaktiv stråling, der kan være sundhedsskadelig, og det er derfor vigtigt at udarbejde nogle foranstaltninger, der forhindrer radon i at trænge ind i en bygning. Radonsikring af bygninger er derfor vigtigt, da det kan betydning for helbredet hos de mennesker, som skal opholde sig i den enkelte bygning.
I alt nybyggeri i Danmark er det samtidigt lovpligtigt at radonsikre bygninger, for derved at mindste indtrængen af skadelige stoffer.

Fugtsikring
Fugtsikring af bygninger er både vigtigt ved nybyggeri og renovering. Det er afgørende for at undgå skader på bygninger. Er der først kommet fugtskader på en bygning, kan det være svært at få bugt med, og det er derfor vigtigt allerede fra start at forebygge mod fugtskader og derved undgå disse.

Fugtsikring af bygninger handler derved også at sikre en optimal beskyttelse af bygninger. En måde at fugtsikre bygninger på kan være ved at anvende grundmursplader. Grundmursplader bruges til udvendig sikring af vægge eller anden form for fugtsikring af bygninger.