Radonsikring

I en del danske hjem er niveauet af radon for højt, og det kan have negative sundhedsmæssige konsekvenser. Heldigvis er der ting, man kan gøre for at sænke niveauet af radon. En af dem er at etablere en radonspærre eller radonmembran.

Her kan du blive klogere på, hvad radon er, om det kan være et problem i din bolig, og hvordan du i sidste ende kan komme problemet til livs.

Hvad er radon – og hvorfor har vi brug for radonsikring?

Radon er en radioaktiv og kræftfremkaldende luftart, der forekommer naturligt og dannes, når grundstoffet radium henfalder. I det fri er radon i luften ikke et problem, fordi den fortyndes og derfor findes i så små mængder, at det ikke er skadeligt. Problemet opstår, hvis den kommer ind i din bolig i for store koncentrationer; for eksempel gennem revner og utætheder i gulve og kældervægge.

Når vi færdes udendørs, bliver vi udsat for et uskadeligt radonniveau på 5 Bq/m3. Bq står for becquerel, som er en måleenhed for radioaktivt henfald. 1 Bq er ét radioaktivt henfald pr. sekund. Med Bq/m3 taler man således om radioaktive henfald pr. sekund pr. kubikmeter.

Som tommelfingerregel er et radonniveau i din bolig under 100 Bq/m3 ganske acceptabelt, og du behøver ikke at foretage dig noget. Mellem 100 og 200 Bq/m3 bør du overveje tiltag, der kan sænke niveauet – det kan for eksempel være øget ventilation, som kan sænke radonniveauet ved at tilføre frisk luft, som fortynder koncentrationen af radon. Ved et niveau over 200 Bq/m3 er det tid til mere gennemgribende foranstaltninger for at nedbringe niveauet.

Skal du være nervøs for radon i din bolig?

Flere forhold gør sig gældende, når det handler om risikoen for et for højt radonniveau i din bolig:

  • Geografiske forskelle: I den østlige del af Danmark er der generelt en større andel af boliger med et for højt radonniveau. I en undersøgelse fra 2001 havde 4,6 % af alle enfamiliehuse værdier over 200 Bq/m3. I Nordjylland var tallet mindre end 1 %, mens det visse steder på Fyn og Bornholm var mere end 10 %. Du kan se et kort over radonniveauer hos Sundhedsstyrelsen.
  • Fra 2010 blev der indført skærpede krav om radonsikring i Bygningsreglementet, og derfor findes der flest boliger med for højt radonniveau blandt dem, der er bygget inden dette år.
  • Et stigende antal ældre huse har for højt radonniveau, hvilket kan skyldes, at der er blevet energirenoveret uden tanke for radonniveauet. Ved en energirenovering bliver huset ofte mere tæt, og ledsages det ikke af en øget ventilation, kan det føre til en stigning i koncentrationen af radon.

Vil du undersøge den helt nøjagtige koncentration af radon i luften i din bolig, findes der firmaer, der er specialiseret i at måle den. Det foregår typisk over en længere periode i vintermånederne.

Radonsikring kan afhjælpe et for højt radonniveau

I princippet er en armeret betonplade på 10 cm tæt nok til at forhindre indtrængning af radon. Problemet opstår, så snart der opstår revner i pladen, hvilket der ofte gør med tiden. Betonplader i terrændæk blev desuden først almindelige omkring år 1900, og her var pladerne tyndere og uarmerede. Derfor opstår problemerne med radon ofte i ældre boliger.

Med en radonsikring skaber du et lufttæt lag over eller under betonpladen i terrændækket. Det kan for eksempel ske med murfolie, der forhindrer både radon og fugt i at stige op gennem mur- eller træværk, og det kan også bruges som radonsikring ved fundamentet. Andre typer radonsikring er bitumenmembraner og flydende membraner, også kaldet smøremembraner, der påføres med en rulle, inden der lægges gulv.

En radonsikring kan i mange tilfælde mindske mængden af radon tilstrækkeligt, og er der stadig et højt radonniveau, kan der suppleres med et radonsug.

Sådan foretager du radonsikring af gulv

Radonsikring i form af en radonmembran skal ligge under gulvbelægningen, og derfor kan det være en fordel at etablere den, i forbindelse med at gulvet alligevel skal renoveres. Ellers kan det blive en bekostelig affære. I ældre huse vælger mange at få etableret gulvvarme, og er der problemer med et for højt radonniveau, kan det i denne forbindelse være en god ide også at få lagt radonsikring.

Hvis du har en tilgængelig krybekælder eller en ubeboet kælder under dit hus, er radonsikringen lettere at gå til. Her skal du dog være opmærksom på fugt – bliver kælderen for tæt uden at kunne komme af med fugten, har du efterfølgende blot et nyt problem at tage dig af.

Ved nybyggeri har det som nævnt været et krav siden 2010, at radonniveauet ikke må overstige 100 Bq/m3. Derfor skal radonsikring tænkes ind fra begyndelsen af byggeprocessen.

Indholdsfortegnelse