Binné Svejseunderpap PF 3000 – bestrøet med skifermel

Beskrivelse

Underpap til anvendelse som nederste lag i en flerlagstækning. Skal altid dækkes af en overpap. Minimum taghældning 1:40 (2,5 cm pr. m.) Dimension: 1 x 7,5 m/rll. 7,5 m2//rll. Pakning: 24 rll./pll.
SDS B Baner APP SBS BMC
SDS B Baner OX BMC
Datablad PF 3000
DoP PF 3000SBS 75m 7_2013