Binné Svejseunderpap PF 3000 – bestrøet med skifermel

Beskrivelse

Underpap til anvendelse som nederste lag i en flerlagstækning. Skal altid dækkes af en overpap. Minimum taghældning 1:40 (2,5 cm pr. m.)

Dimension: 1 x 7,5 m/rll. 7,5 m2//rll. Pakning: 24 rll./pll.

SDS B Baner APP SBS BMC

SDS B Baner OX BMC

Datablad PF 3000

DoP PF 3000SBS 75m 7_2013