Ibitol grundingsasfalt – 4 liter

Description

Grundingsasfalt anvendes til forbehandling på beton, tagkrydsfiner, eksisterende tagpap eller andre flader, hvor der skal monteres tagpap. Produktet skal tørre helt op før tagpap monteres. Emballering: 4 liter pr. spand. Pakning: 83 sp./pll.
IBITOL Tekniske data
MSDS Ibitol 2012